Om die lewensomstandighede van alle gemeenskappe in die Wes-Kaap te verbeter deur die bevordering van gemeenskapselfstandigheid, selfhelp en die verdieping van demokrasie deur die bevordering van federalisme.

Om die lewensomstandighede van alle gemeenskappe in die Wes-Kaap te verbeter deur die bevord ering van gemeenskapselfstandigheid, selfhelp en die verdieping van demokrasie deur die bevordering van federalisme.